2ª SESSIÓ PARTICIPATIVA

Data de convocatòria

Seguint amb la feina de la sessió anterior, s'avançarà cap a un esbós clar de la ubicació dels usos i de l'espai reservat a l'àmbit del skatepark.

La sessió tindrà lloc a l'Espai Jove La Roma, a la via Sant Oleguer 6, de 18 a 20h aproximadament