4ª SESSIÓ: VALIDACIÓ

Data de convocatòria

La sessió servirà per presentar la proposta tècnica resultant de les sessions de treball realitzades anteriorment, abans de realitzar el lliurament a l'Ajuntament..

La sessió tindrà lloc a l'Espai Jove La Roma, a la via Sant Oleguer 6, de 18 a 20h aproximadament