SESSIO 1

ACTA 1ª SESSIÓ PARTICIPATIVA: PRESENTACIÓ

El dimecres 17 de gener del 2018 es va celebrar la primera sessió del procés participatiu que té per objectiu redissenyar una part del Parc Central de Barberà del Vallès tenint en compte usos relacionats amb l’esport i la cultura urbana.

Al taller van assistir 21 persones, majoritàriament, joves per sota dels 30 anys. Tots els assistents eren usuaris de l’actual skatepark, i van mostrar un gran interès per construir una nova pista, però també van assenyalar la necessitat de nodrir el projecte amb altres usos. Alguns dels usos que es van anotar són: un escenari per fer petits concerts; un espai habilitat per a ballar break dance; murs habilitats per a pintar graffitis; o bé equipament esportiu per a fer cal·listènia, entre d’altres.

La sessió va començar amb una breu presentació dels objectius del procés participatiu i tot seguit l'equip de Straddle3 va repassar amb imatges alguns projectes de skateparks en els que ha intervingut anteriorment.

Seguidament es van fer grups per treballar els diferents objectius de la sessió i donar veu a tots els participants. Mentre el primer grup determinava alguns problemes actuals i potencialitats que té l'espai mitjançant post-its, el segon grup va respondre una enquesta elaborada per al procés. Passat un temps els grups van canviar de dinàmica fins a realitzar les tres.

La següent sessió serà el dimecres 24 de GENER de 18:00 - 20:00h aproximadament a l’Espai Jove La Roma (Via Sant Oleguer nº6)

Podeu descarregar l'acta de la sessió i els documents de treball utilitzats seguint aquest link.