Skatepark actual

L'actual skatepark de Barberà del Vallès està situat al sector sud oest del Parc Central del Vallés. Es tracta d'un skatepark de 615m2 cnstituit per diversos mòduls prefabricats de fusta.

Es trat¡cta d'un skatepark petit però força complert. Els mòduls de que disposa són els següents: Mini-half, piràmide amb barana i hubba, dos quarters, Un plà inclinat  amb barana i planter.